Du lịch phố núi

Tâm sự buồn

sắp đến tết rồi

Tin tức nhanh 24h

 T Telegraph đưa tin bn nhn đnh ca Barclays cho rng, mc dù các nhà đu tư đang b hp dn trước th trường hàng hóa vì đây là mt trong nhng tài sn tăng giá tt nht trong năm 2016 tính cho đến nay nhưng li nhun ca hàng hóa có kh năng s không duy trì bn vng trong quý 2 này.

“Điu này có th khiến các hàng hóa tn thương trước làn sóng bán tháo ca các nhà đu tư mà chúng tôi ước tính, trong kch bn xu nht, có th khiến giá ca nhiu hàng hóa gim 20-25% so vi mc giá hin ti, bn nhn đnh cho biết.

Các nhà phân tích ca Barclays cho rng trong mt kch bn xu như vy, giá du có th tr li mc 30 đô la M/thùng và giá đng có th gim v 4.000 đô la M/tn.

H đánh giá rng đt tăng giá gn đây ca th trường hàng hóa dường như không da trên s ci thin ca các yếu t cơ bn và các th trường quan trng như du và đng đang đi mt vi tình trng dư tha năng lc sn xut và tn kho ln. H cho rng tình trng đu tư hin nay trên th trường hàng hóa không ging như chiến lược mua và nm gi dài hn mà ch yếu thiên v đu tư ngn hn, mang tính cơ hi.

Các nhà phân tích ca Barclays cnh báo bt k bước tht lùi ca th trường hàng hóa cũng có th dn đến cơn bán tháo khiến giá hàng hóa lao dc. H cho rng vi đà tăng giá tt ca nhiu hàng hóa trong quý 1-2016, các nhà đu tư có th s mun thoát khi các v thế nm gi hàng hóa dài hn đ cht li nhun nếu din biến bt li xy ra