Du lịch phố núi

Tâm sự buồn

sắp đến tết rồi

Tin tức nhanh 24h

International Rubber Price

SICOM Settlement Price USC/kg
TSR20168
Previous day settlement167
Change +1
TOCOM Settlement JPY/kg
RSS3182.5
Previous day settlement182.5
Change +0
SHFE Last Yuan (RMB)/ton
SCR13310
Previous day settlement13150
Change +160
NMCE Closing Rs/MT
RSS412885
Previous day settlement12905
Change -20

International Commodities Price